Siirry sisältöön

Kohderyhmäsi hyvinvoinnin tila  

Zekki Pro on ammattilaisille, palveluiden kehittäjille ja päätöksentekijöille suunnattu palvelu, joka soveltuu monenlaisten väestöryhmien ja alueiden hyvinvoinnin tilannekuvan selvittämiseen.

Mitä?

Zekki Pro on ammattilaisille, palveluiden kehittäjille ja päätöksentekijöille suunnattu palvelu, joka soveltuu monenlaisten väestöryhmien ja alueiden hyvinvoinnin tilannekuvan selvittämiseen.

Zekki Pro perustuu Diakonia-ammattikorkeakoulussa tehtyyn kehittämistyöhön. Sen taustalla on avoin ja maksuton 15–25-vuotiaille nuorille suunnattu digipalvelu Zekki.fi.(siirryt toiseen palveluun) Sen avulla nuori voi nimettömänä arvioida omaa hyvinvointiaan kymmenen kysymyksen avulla. Vastausten perusteella hän saa suosituksia itselleen sopivista tukipalveluista.  Kysymykset pohjautuvat Diakonia-ammattikorkeakoulussa kehitettyyn 3X10D-elämäntilannemittariin.

Euroopan paras sosiaalinen innovaatiopalkinto Zekki.fi-digipalvelulle, 2021 (Euroopan innovaationeuvosto)

Hyödyt

Zekki Pro on väline tiedolla johtamiseen. Se antaa kattavan ja ajantasaisen kuvan haluamiesi väestöryhmien hyvinvoinnista, jonka pohjalta voidaan tehdä informoituja päätöksiä ja toimenpiteitä.  

Kenelle?

Zekki Pro -palvelu on suunnattu kuntien, hyvinvointialueiden ja oppilaitosten hyvinvoinnista vastaaville henkilöille, kehittämishankkeissa työskenteleville sekä hyvinvointivaikutusten arviointia tarvitseville henkilöille. Asiakkaitamme ovat esimerkiksi hyvinvointialue, kunnat, oppilaitokset, projekti- ja kehittämishankkeet, järjestöt, päätöksentekijät, yritykset sekä palveluntuottajat.

Syrjäytymisen haasteet tarvitsevat ratkaisuja ja Zekki-toimintamallilla kyetään niihin vastaamaan.  – Vaikuttavuusseuran Vuoden Vaikuttavuusteko -kilpailun arviointiraati, 2022

Esimerkkejä toteutuksista

Zekki Pro:ssa asiakas voi joko itsenäisesti toteuttaa haluamansa väestöryhmän hyvinvoinnin tilannekuvakartoituksen kirjallisen ohjeistuksen pohjalta tai DiakHubin asiantuntijat voivat tukea kartoituksen suunnittelussa, toteutuksessa ja tulosten analyysissa. Zekki Pro -palvelua voidaan näin skaalata asiakkaan valmiuksien ja tarpeiden mukaan.

Raportti sisältää ryhmäkohtaisen hyvinvointitiedon kymmeneltä osa-alueelta eriteltynä tyytyväisyyden mukaan, sukupuolittain* ja ikäryhmittäin*. Ei sisällä muutosanalyysia edellisiin jaksoihin. Ei sisällä työpajatyöskentelyä.

*Edellyttää riittävää aineistoa.

 Zekki Impact

Tarjoamme myös räätälöidympää palvelua, jolloin palveluun sisältyy lisäksi työpajatyöskentelyä ja muutosanalyysi. Näin saat selkeän kuvan haluamasi ryhmän hyvinvoinnin nykytilasta ja mahdollisista muutoksista.