Siirry sisältöön

Kohderyhmäsi hyvinvoinnin tila  

Ajantasainen tilannekuva hyvinvoinnista – Zekki Pro 

Zekki Pro on ammattilaisille, palveluiden kehittäjille ja päätöksentekijöille suunnattu palvelu, joka soveltuu monenlaisten väestöryhmien ja alueiden hyvinvoinnin tilannekuvan selvittämiseen.

Zekki Pro perustuu Diakonia-ammattikorkeakoulussa tehtyyn kehittämistyöhön. Sen taustalla on avoin ja maksuton 15–25-vuotiaille nuorille suunnattu digipalvelu Zekki.fi.(siirryt toiseen palveluun) Sen avulla nuori voi nimettömänä arvioida omaa hyvinvointiaan kymmenen kysymyksen avulla. Vastausten perusteella hän saa suosituksia itselleen sopivista tukipalveluista.  Kysymykset pohjautuvat Diakonia-ammattikorkeakoulussa kehitettyyn 3X10D-elämäntilannemittariin.

Euroopan paras sosiaalinen innovaatiopalkinto Zekki.fi-digipalvelulle, 2021 (Euroopan innovaationeuvosto)

Hyödyt

Zekki Pro on väline tiedolla johtamiseen. Se antaa kattavan ja ajantasaisen kuvan haluamiesi väestöryhmien hyvinvoinnista, jonka pohjalta voidaan tehdä informoituja päätöksiä ja toimenpiteitä.  

Kenelle?

Zekki Pro -palvelu on suunnattu kuntien, hyvinvointialueiden ja oppilaitosten hyvinvoinnista vastaaville henkilöille, kehittämishankkeissa työskenteleville sekä hyvinvointivaikutusten arviointia tarvitseville henkilöille. Asiakkaitamme ovat esimerkiksi hyvinvointialue, kunnat, oppilaitokset, projekti- ja kehittämishankkeet, järjestöt, päätöksentekijät, yritykset sekä palveluntuottajat.

Syrjäytymisen haasteet tarvitsevat ratkaisuja ja Zekki-toimintamallilla kyetään niihin vastaamaan.  – Vaikuttavuusseuran Vuoden Vaikuttavuusteko -kilpailun arviointiraati, 2022

Esimerkkejä toteutuksista

Zekki Pro

Zekki Pro:ssa asiakas voi joko itsenäisesti toteuttaa haluamansa väestöryhmän hyvinvoinnin tilannekuvakartoituksen kirjallisen ohjeistuksen pohjalta tai DiakHubin asiantuntijat voivat tukea kartoituksen suunnittelussa, toteutuksessa ja tulosten analyysissa. Zekki Pro -palvelua voidaan näin skaalata asiakkaan valmiuksien ja tarpeiden mukaan.

Raportti sisältää ryhmäkohtaisen hyvinvointitiedon kymmeneltä osa-alueelta eriteltynä tyytyväisyyden mukaan, sukupuolittain* ja ikäryhmittäin*. Ei sisällä muutosanalyysia edellisiin jaksoihin. Ei sisällä työpajatyöskentelyä.

*Edellyttää riittävää aineistoa.

 Zekki Impact

Tarjoamme myös räätälöidympää palvelua, jolloin palveluun sisältyy lisäksi työpajatyöskentelyä ja muutosanalyysi. Näin saat selkeän kuvan haluamasi ryhmän hyvinvoinnin nykytilasta ja mahdollisista muutoksista.