Siirry sisältöön

Sirpaleisuudesta vaikuttavaan verkostotyöhön

Kaikki hallinnonalat on saatava yhteisen pöydän ääreen, jotta paljon palveluita tarvitsevia asiakkaita saadaan tuettua tuloksellisesti ja vaikuttavasti.

Julkiselle sektorille suunnatun, palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntävän Palveluintegraation muotoilu -työskentelyn tuloksena saatte aikaan yhdessä toimivan verkoston, jossa roolit ovat selvät sekä työskentely asiakaslähtöistä ja kustannustehokasta.

Kuvassa on verkosto ja teksti palveluintegraation muotoilu -valmennus.Palveluintegraation muotoilu -työskentelyssä eri hallinnonalojen toimijat selkeyttävät ja ratkovat yhdessä tilanteita, joissa vastuut ovat epäselviä. Osallistujat saavat yhteisen näkemyksen toistensa osaamisesta, toimivista käytännöistä ja tarvittavista muutoksista.

Työskentelyn tuloksena yhteiseen asiakasryhmään liittyvä pirstaleinen työ rakentuu selkeäksi kokonaisuudeksi.

Pitkälle kantavat pelisäännöt yhteistyöhön

Asiakkaamme ovat saavuttaneet työskentelyssä konkreettisia, arjessa havaittavia tuloksia. Työskentelyssä on mm.

  • löydetty nykytilanteen ongelmakohdat ja tuen aukot
  • saavutettu yhteinen ymmärrys asiakasryhmän palvelutarpeesta
  • päätetty konkreettisista toimenpiteistä, rooleista ja vastuista jatkoa ajatellen
  • saatu verkostoyhteistyötä kehitettyä niin, että johdolla on paremmat edellytykset vaikuttaviin päätöksiin
  • saatu resursseja kohdistettua vaikuttavammin
  • käynnistetty uusia konkreettisia palvelupilotteja.

Valmennus toteutetaan kaksipäiväisenä, intensiivisenä työskentelynä, jota Diakin asiantuntijat fasilitoivat. Työskentely voidaan tilata erikseen tai yhdistää pidempään projektiin.

Todistettua vaikuttavuutta

Palveluintegraation muotoilu -työskentelyn hyödyt on todennettu jo lukuisissa organisaatioissa.

Paras työpaja koskaan! ‒ valmennukseen osallistunut kunnan työntekijä

Lue asiakkaan kokemus: Diak järjesti Rikosseuraamuslaitokselle räätälöidyn valmennuksen monitoimijaisen yhteistyön kehittämisestä sakkovankien kanssa toimiville viranomaisille

Työpaja vastasi aitoon tarpeeseen. Annoimme valmennuksessa välineitä muuttaa nykyisen monitoimijaisen yhteistyön haasteet yhdessä muotoilluiksi ratkaisuiksi, joilla vähennetään päällekkäistä työtä. ‒ valmennuksen vetäjä Anne Määttä

Kiinnostuitko? Tutustu valmennuksen sisältöön tarkemmin Diakin nettisivuilla ja ota yhteyttä!

Anne Määttä
anne.maatta@diak.fi

Harri Kostilainen
harri.kostilainen@diak.fi

Voit myös täyttää alla olevan lomakkeen. Olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.