Siirry sisältöön

Muutos, jonka asiakkaat huomaavat

Organisaatioiden sisäisten haasteiden tai eri toimintojen siilojen ei tarvitse estää asiakasta saamasta tarvitsemaansa palvelua oikeaan aikaan.

Silloin kun johtamista ja toimintatapoja on tarpeen uudistaa ja tavoitteita kirkastaa, ulkopuoliset asiantuntijat voivat auttaa luotaamaan kokonaiskuvaa sekä viemään kehitystyön tulokset arkeen.

Oli tarpeenne nopea ratkaisu tai pidempi räätälöity hanke, DiakHubin osaajien tuella ja työkalujen avulla voitte purkaa esteitä asiakkaan avun tiellä.

Palvelut pelaavat, kun kokonaisuuden johtaminen toimii, työnjako on selvä ja töitä tehdään tehokkaasti yhdessä. Olemme auttaneet lukuisia sote-alan toimijoita muun muassa seuraavanlaisissa täsmätarpeissa:

  • Miten palvella etenkin monenlaista tukea saavia asiakkaita paremmin ja oikeaan aikaan?
  • Miten löytää yhteinen ymmärrys asiakkaiden tarpeista?
  • Kuinka vähentää henkilöstön kuormitusta?
  • Miten päästä eroon päällekkäisestä työstä sekä saada ammatti- ja sektorirajat ylittävä monialainen yhteistyö kitkattomammaksi?
  • Miten kehittää palvelua ja viestintää asiakaslähtöisemmäksi?

Osaajillamme on vuosien kokemus sote-alan muutosprosessien muotoilusta yksittäisistä organisaatioista valtakunnalliselle tasolle. Fasilitointiamme on kutsuttu samaan aikaan asiantuntevaksi ja käytännönläheiseksi. Tutustu hubilaisiin.

Oikea tapa edetä

Räätälöidyt projektit voivat sisältää esimerkiksi selvityksiä, ryhmähaastatteluja, asiakkaiden, työntekijöiden ja johdon työpajoja. Toteutuksesta ja laajuudesta sovitaan aina yhdessä; te päätätte, millaista apua tarvitsette.

Työskentelyssä huomioidaan niin työntekijöiden, johtamisen kuin loppukäyttäjien tarpeet, mikä takaa pitkäkestoisen hyödyn. Käytettävissä ovat myös vaikuttaviksi havaitut DiakHubin työkalut ja mittarit. Niiden avulla eteenpäin pääsee nopeasti ja kustannustehokkaasti ja tulokset juurtuvat arkeen.

DiakHub: verkoston hyödyt projektiisi

Monialaisen työn haasteet ovat yhteisiä, ja joskus ratkaisut voivat löytyä lähempää kuin arvaisikaan. DiakHubin räätälöidyissä projekteissa hyödynnetään tutkimustiedon ja työkalujen lisäksi verkostossa jaettuja hyviä käytäntöjä.

Erityisen paljon kiitosta asiakkaamme ovat antaneet hankkeen yhdistämisestä Diakin YAMK-opiskeluprojekteihin. Esimerkiksi asiakkaiden haastattelut tai tulosten arviointi voidaan toteuttaa opiskelijayhteistyönä, ja opinnäytetöistä saa ketterästi tutkittua tietoa kehittämistyön tueksi.

Asiakkaiden kertomaa

On ollut hyvä, että Diak on ollut mukana projektin suunnittelusta pilotin seurantaan asti. DiakHubin osaajien tuella olemme pystyneet tarkastelemaan prosessia kokonaisuutena ja löytämään kehittämiskohtia.

Meillä on ollut perusmuotoinen 3X10D-mittari jo aiemmin käytössä osassa palveluita. Projektissa olemme laajentaneet sitä jälkihuoltoon ja suunnitelleet lisäkysymyksiä yhteistyössä Diakin asiantuntijoiden ja kokemusasiantuntijoiden kanssa.

Työpajojen ansiosta saavutimme kuntien kanssa yhteisen käsityksen siitä, miksi tähän asiakasryhmän palveluihin kannattaa panostaa.

Joko aloitetaan? Kartoitetaan tilanne ja mietitään teille sopiva tapa edetä!

Anne Määttä, palvelujärjestelmäkehityksen erityisasiantuntija
anne.maatta@diak.fi
0400 979 932

Voit myös vaihtoehtoisesti täyttää alla näkyvän lomakkeen. Olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.