Siirry sisältöön

Laajaa näkemystä kehitystyösi tueksi

Ulkopuolisen asiantuntijan tuella avaimet vaikeisiinkin ongelmiin voivat löytyä helpommin kuin luulisikaan.

Tarvitsitpa käytännönläheistä sparrausta täsmätarpeisiin tai tutkimukseen perustuvaa näkökulmaa pitkän aikavälin kehitystyön tueksi, DiakHubin osaajat ovat tukenasi.

Osaajamme ovat sote-alan huippututkijoita, joilla on käytössä viimeisimmät palvelumuotoilun metodit sekä näyttöjä vuosien kehitystyöstä sote-alan viheliäisten ongelmien parissa.

Asiakkaamme ovat pyytäneet meiltä mm. selvityksiä, tutkimuksia, luentoja ja inspiroivia puheenvuoroja sote- ja työllisyyspalveluiden kehityssuunnista, erilaisten asiakkaiden tarpeista sekä hyvinvoinnin ja osallisuuden tilasta Suomessa.

Olemme myös fasilitoineet kymmeniä suomalaisia yhteisöjä asiakastyön ja palvelupolkujen sujuvoittamisessa sekä auttaneet tehostamaan monialaista yhteistyötä käytännönläheisesti.

Tutustu erityisosaamiseemme ja ota rohkeasti yhteyttä! Verkostoidumme mielellämme myös somessa.

Anne Määttä

Valtiotieteiden tohtori, sosionomi AMK
työkielet suomi ja englanti

anne.maatta@diak.fi
p. 0400 979932
Twitter, LinkedIn

Kuvassa Anne Määttä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne on sosiaalipolitiikan ansioitunut tutkija-kehittäjä, jolla on vuosien kokemus sote-alan palvelujärjestelmäkehityksestä: digitaalisten alustojen rakentamisesta ja johtamisen palvelumallien tutkimuksesta.

Annen erityisosaaminen liittyy palveluiden integraatioon ja hallinnonalat ylittävään yhteistyöhön. Hänen missionsa on auttaa loksauttamaan palvelujärjestelmän palaset paikoilleen niin, että erityisesti monialaista tukea tarvitsevat saavat avun.

Anne on työskennellyt vuodesta 2017 Diakissa palvelujärjestelmäkehityksen erityisasiantuntijana. Hän on Palveluintegraation muotoilu -valmennuksen kehittäjä.

”Toimivat integroidut palvelut auttavat erityisesti haavoittuvassa tilanteessa olevia ja paljon palveluita tarvitsevia asiakkaita. Oikea toimija oikealla paikalla auttaa siirtämään tuen painopistettä korjaavasta ennaltaehkäisevään.”

Viimeisimpiä julkaisuja

Määttä Anne, Harkko Jaakko ja Kalm-Akubardia Maija (2019) Monialaisen yhteispalvelun johtamisjärjestelmä ja yhteensovittavan johtamisen mahdollisuus. Teoksessa Rajavaara Marketta, Määttä Anne, Kokko Riitta-Liisa ja Tarkiainen Laura (toim.): Aktivointipolitiikkaa yhteisin palveluin. Näkökulmia työllistymistä edistävään monialaiseen yhteispalveluun. Helsinki, Kela, 88-101

Määttä Anne (2018) Sosiaalinen kuntoutus ja yhteensovittavan johtamisen työskentelyprosessi. Teoksessa Kostilainen, Harri ja Nieminen, Ari (toim.): Sosiaalisen kuntoutuksen näkökulmia ja mahdollisuuksia. Diak työelämä 13. Helsinki, Diakonia-ammattikorkeakoulu, 26-38.

Tutustu Annen työn tuloksiin Dialogi-mediassa

Sakari Kainulainen

Yhteiskuntatieteiden tohtori, dosentti
työkielet suomi ja englanti

sakari.kainulainen@diak.fi
p. 040 8696018
Twitter, LinkedIn

Kuvassa Sakari Kainulainen
Sakari on pitkän linjan tutkija-kehittäjä, jonka intohimona on ihmisten hyvinvointi. Hänellä on 25 vuoden vankka kokemus huono-osaisuuden ja hyvinvoinnin tutkimuksesta sekä hyvinvointia edistävien palveluiden kehittämisestä. Hän on myös hyvinvointitutkimuksen dosentti Itä-Suomen ja Turun yliopistoissa.

Diakissa Sakari on työskennellyt vuodesta 2001. Tänä aikana hän on kerännyt ansioita mm. sosiaalitalouteen, sosiaaliseen osallisuuteen ja huono-osaisuuteen liittyvissä hankkeissa.

Sakari on laajasti kiitosta keränneen 3X10D®-hyvinvointimittarin kehittäjä.

”Monella ei Suomessakaan ole mahdollisuutta hyvään elämään. On nälkää, yksinäisyyttä, rahattomuutta ja asunnottomuuttakin. Eriarvoisuudessa ei ole ainoastaan kyse tuloeroista vaan monenlaisista ongelmista, jotka estävät siedettävän elintason. Eivätkä syyt näihin tilanteisiin ole ainakaan pelkästään ihmisten itsensä aiheuttamia.”

Viimeisimpiä julkaisuja

Kainulainen, Sakari. 2021. Vankien elämään tyytyväisyys. Teoksessa Sakari Kainulainen & Juho Saari (toim.) Suomalainen vanki. Arjen rakenteet ja elämänlaatu vankilassa. Tampere: Vastapaino.

Kainulainen, Sakari. 2018. Tulojen ja onnellisuuden välinen yhteys Suomessa. Kansantaloudellinen aikakauskirja. 114 (1). Ss. 57-70.

Tutustu Sakarin ajatuksiin Dialogi-mediassa

Reija Paananen

Filosofian tohtori, sosiaalilääketieteen dosentti
työkielet suomi ja englanti

reija.paananen@diak.fi
p. 040 508 4294
Twitter, LinkedIn

Kuvassa Reija Paananen
Reija on ansioitunut tutkija ja palveluiden kehittäjä, jonka missiona on löytää keinoja ehkäistä etenkin nuorten syrjäytymistä, huono-osaisuutta ja eriarvoisuutta.

Hän on tutkinut lasten ja nuorten hyvinvointia, terveyttä, palveluita ja palvelujärjestelmää sekä määrällisin että laadullisin menetelmin ja koonnut laajasti hyödynnettäviä aineistoja tutkimuskäyttöön sekä kehittänyt työvälineitä ammattilaisten käyttöön.

Reija nojaa työssään yhteiskehittämiseen, tietoperusteisuuteen ja monitieteisyyteen. Hän on kehuttu puhuja: viimeisen kymmenen vuoden aikana hän on pitänyt yli 100 esitystä nuorten hyvinvointiin ja syrjäytymiseen liittyvistä aiheista.

Diakissa Reija on työskennellyt vuodesta 2015, ja aiemmin hän on kartuttanut työkokemusta mm. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen hankkeista.

Viimeisimmistä työkaluista Reija on kehittänyt Ensisijaisten hyvinvointimuutosten arviointi -työkalun sekä Zekki-kyselyn nuorten auttamiseksi oikeiden palveluiden pariin.

”Tuntuu, että nuorten kokonaishyvinvointi, heidän tarpeensa ja voimavaransa ovat jääneet sektorirajojen sekä budjetti- ja resurssitaisteluiden jalkoihin. Hyvinvointia leimaa ongelmapuhe. Ei ihme, että tukea tarvitseva nuori muuttuu näkymättömäksi.”

Viimeisimpiä julkaisuja

Paananen, Reija; Surakka, Anne; Kainulainen, Sakari; Ristikari, Tiina; Gissler, Mika. Nuorten aikuisten syrjäytymiseen liittyvät tekijät ja sosiaali- ja terveyspalveluiden ajoittuminen. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti, 2019; 2

Paananen R, Tuulio-Henriksson A, Merikukka M, & Gissler M. Intergenerational transmission of psychiatric disorders – the 1987 Finnish Birth Cohort study. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2020 Apr 8. doi: 10.1007/s00787-020-01524-5

Tutustu Reijan näkemyksiin Dialogi-mediassa

Harri Kostilainen

Yhteiskuntatieteiden tohtori
työkielet suomi, ruotsi ja englanti

harri.kostilainen@diak.fi
p. 040 501 9394
Twitter, LinkedIn

Kuvassa Harri Kostilainen
Harri on pitkän linjan tutkija-kehittäjä, joka näkee mahdollisuuksia yhteiskunnallisilla yrityksillä hyvinvointi- ja työllisyyspalveluiden uudelleen suuntaamisessa.

Harri voi auttaa etenkin useita intressejä ja toimijoita yhdistelevien kehittämisprojektien yhteissuunnittelussa, toteutuksessa ja johtamisessa.

Harrilla on yli 20 vuoden kokemus sote-palveluiden kehittämisestä erityisesti yhteiskunnallisen yrittäjyyden näkökulmasta. Hän on myös Yhteiskunnallisen yritystoiminnan tutkimusverkoston FinSERNin toiminnanjohtaja.

”Kaikkien panos ja kyvyt työelämässä on syytä ottaa aiempaa määrätietoisemmin ja laajemmin käyttöön. Yhteiskunnallisilla yrityksillä voi olla ratkaiseva merkitys eri tavoin tukea työllistymisessään tarvitseville.”

Viimeisimpiä julkaisuja

Kostilainen, H. (2020) Yhteiskunnalliset yritykset Suomessa. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 2020:10. Valtioneuvoston hallintoyksikkö, Julkaisutuotanto, Helsinki 2020.

European Commission (2019) Social enterprises and their ecosystems in Europe. Updated country report: Finland. Author: Harri Kostilainen. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Tutustu Harrin ajatuksiin Dialogi-mediassa

Vakuutuitko?

Ota yhteyttä, etsitpä oivalluttava inspiraatiopuhujaa tai tutkimukseen nojaavaa asiantuntijaa kehityshankkeeseesi sparraajaksi. Lisää meidät myös some-kontakteihisi, niin vaihdetaan ajatuksia!