Siirry sisältöön

Tulevaisuuden hyvinvointipalveluita rakentava osaamiskeskittymä

Miten auttaa monialaista tukea tarvitsevia? Kuinka päästä siiloista moniammatilliseen verkostotyöhön, jota johdetaan rajojen yli ja jossa vastuut ovat selkeät?

Nämä kysymykset on ratkaistava, jotta sote-palvelut voivat toteutua suunnitellusti ja haavoittuvassa asemassa olevat saavat tarvitsemansa tuen myös tulevaisuudessa.

Ratkaisuja ei voi vetää hihasta, vaan mukaan tarvitaan kaikki. DiakHub tarjoaa yhteiselle työlle verkoston, toimintamallit ja työkalut.

Mikä DiakHub?

DiakHub on Diakonia-ammattikorkeakoulun koordinoima foorumi, joka kokoaa yhteen sote-palveluiden tutkijat, kehittäjät, järjestäjät, tuottajat ja käyttäjät.

Olemme olemassa, jotta sote-alan toimijoilla olisi käytettävissään paras mahdollinen tuki, työkalut ja tieto palveluiden kehittämiseen niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti.

Työkaluilla sanoista tekoihin

DiakHub on sinua varten, olit johtaja, kehittäjä, lähityötä tekevä, opettaja tai opiskelija. Mukana on jo lukuisia kuntayhtymiä, kuntia, työyhteisöjä, opinnäytetyön tekijöitä ja hanketoimijoita.

Ratkomme täsmähaasteita ja tuotamme tutkittua tietoa.

Kehitystyön ytimessä ovat käytännönläheiset, toimiviksi havaitut työkalut, joilla todentaa asiakkaiden tuen tarpeita sekä organisoida toiminta tarkoituksenmukaisesti.

Työkalut ovat käytössä jo kymmenissä organisaatioissa ympäri Suomen, ja ne on tunnustettu tehokkaiksi välineiksi.

Yhteiskehittäminen: tutkitusti tehokas toimintatapa

Toimivat palveluketjut ja -kokonaisuudet eivät synny siiloissa. Varsinkaan yhteisasiakkaiden palvelemiseksi ei myöskään enää riitä, että toimijat sijaitsevat samassa osoitteessa.

Siksi DiakHubin toimintatavan ytimessä on asiakaslähtöinen yhteiskehittäminen eri toimijoiden kesken.

Parhaimmillaan hyviksi havaitut toimintamallit laajenevat organisaatiosta toiseen. Yksittäisille alan ammattilaisille tarjolla on monipuolisia vertaistuen mahdollisuuksia yli rajojen.

Laaja tutkimus- ja opiskelijayhteistyö ulottuvillasi

DiakHubin toiminta kytkeytyy tiiviisti Diakonia-ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämistoimintaan ja koulutukseen. Se tuo niin kehittämistyön tulokset kuin opiskelijoiden osaamisen sote-alan toimijoiden ulottuville entistä monipuolisemmin. Opiskelijoille se toimii reittinä työelämään ja avaa esimerkiksi opinnäytetyömahdollisuuksia.

DiakHubia vetävät ovat tutkimus- ja kehittämistoiminnan huippuosaajia, joilla on vuosien kokemus ja näyttöjä sote-palvelujärjestelmän kehittämisestä. Tutustu meihin!

Voit osallistua siten ja silloin kun sinulle sopii

  • kartuta ammatillista verkostoasi somessa
  • osallistu tapahtumiin
  • hyödynnä tutkimustietoa ja hyviksi havaittuja toimintamalleja
  • tule mukaan hankkeisiin ja työkalujen jatkokehitykseen
  • hyödynnä fasilitointiapua ja työkaluja oman yhteisösi täsmätarpeisiin

Tutustu eri mahdollisuuksiin valikosta. Oletko mukana? Kampitetaan viheliäiset ongelmat yhdessä!

Miltä tulevaisuuden sote-keskusohjelma näyttää, ja mitä DiakHub voi tarjota sen tavoitteiden saavuttamiseksi?

Lue DiakHubin osaajien Anne Määtän, Sakari Kainulaisen, Reija Paanasen ja Harri Kostilaisen artikkeli Dialogi-mediasta.

Kun sote-keskuksissa tunnistetaan monialaista tukea tarvitsevat, moniammatillinen ja -toimijainen yhteistyö muotoillaan tavoitteelliseksi verkostotyöksi ja työtä johdetaan kokonaisvaltaisesti yli hallinnonalarajojen, on mahdollista päästä asetettuihin tavoitteisiin. Diakin työvälineet sopivat hyödynnettäväksi nyt meneillään olevan sote-uudistuksen eri tasoilla.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä, niin katsotaan, miten DiakHub voi olla sinulle avuksi!