Siirry sisältöön

Osaamiskeskuksesta potkua yritystoimintaan!

Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus neuvoo, auttaa ja sparraa yrityksiä, joilla on yhteiskunnallinen päämäärä. Sen tavoitteena on saada syntymään uusia yhteiskunnallisia yrityksiä Suomeen. Se myös auttaa jo olemassa olevia yhteiskunnallisia yrityksiä kasvamaan ja toimimaan vaikuttavammin.

Osaamiskeskus tekee työtä, jotta yhteiskunnallinen yrittäminen juurtuisi kaikkien tuntemaksi ja myös houkuttelevaksi vaihtoehdoksi luoda työpaikkoja ja hyvinvointia Suomeen.

Toiminnan pohjana Diakin selvitys

Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus perustettiin, koska työ- ja elinkeinoministeriön Diakilta tilaamasta selvityksestä selvisi, että yrityspalvelu- ja koulutusjärjestelmä eivät ole riittävästi ottaneet huomioon yhteiskunnallisen yrittäjyyden erityispiirteitä. Selvityksen pohjalta luotiin keväällä 2021 Suomen ensimmäinen yhteiskunnallisen yrittäjyyden strategia, jonka osana työ- ja elinkeinoministeriö myönsi rahoituksen osaamiskeskukselle vuoden 2023 loppuun saakka.

Osaamiskeskus toteuttaa yhteiskunnallisten yritysten strategiaa ja on myös osa hallituksen Työkykyohjelmaa ja hallituksen työllisyystoimien kokonaisuutta. Ohjelman tarkoitus on edesauttaa osatyökykyisten työllistymistä ja työssä jaksamista.

Osaamiskeskus toimii verkostomaisesti

Osaamiskeskuksen muodostaa joukko yhteiskunnallisen yrittämisen konkareita. Verkostoa luotsaa Yhteiskunnallisten yritysten liitto Arvo ry ja sen jäseniä ovat Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy, Kuntoutussäätiö sr, Osuustoimintakeskus Pellervo ry, Silta-valmennusyhdistys ry ja Vates-säätiö sr.

DiakHubin asiantuntijat ovat mukana osaamiskeskuksen toiminnassa, johon he tuovat vahvaa osaamista muun muassa tutkimuksen ja kouluttamisen kehittämiseen, sosiaalisten innovaatioiden edistämiseen, neuvonta- ja ohjauspalvelujen parantamiseen sekä osatyökykyisten työllistämiseen.

DiakHubin rooli hankkeessa on erityisesti edistää yhteiskunnallisten yritysten tutkimusta ja koulutusta. Laadimme mm. yhteiskunnallisen yritystoiminnan tutkimuksen tiekartan, jossa määritellään yhteiskunnallisten yritysten tutkimusohjelma vuosille 2022–2030.

Tiekarttaan kootaan eri tieteenalojen kysymyksiä, joihin voidaan vastata soveltavalla tutkimuksella tai perustutkimuksella. Tämä tehdään yhdessä tutkijoiden, korkeakoulujen, yhteiskunnallisten yritysten ja muiden aiheesta kiinnostuneiden kanssa.

Kiinnostuitko osaamiskeskuksesta?

Osaamiskeskusverkosto luo mahdollisuuksia tehdä opinnäytetöitä yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä. Opinnäytetyökilpailu suomalaisille korkeakouluopiskelijoille toteutetaan vuosina 2022 ja 2023. Tavoitteena on myös tehdä eri kirjoittajien artikkeleista koostuva julkaisu yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä.

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Harri Kostilainen, harri.kostilainen@diak.fi


Diak on osa arvopohjaisia verkostoja

Diakonia-ammattikorkeakoulu on osa yhteiskunnallisten yritysten kansainvälistä Euclid-verkostoa ja Arvoliiton jäsen.


Euclid-verkosto
kokoaa yhteen yhteiskunnallisten yritysten kattojärjestöjä, yliopistoja ja korkeakouluja, koulutusorganisaatioita, investoijia, kansalaisjärjestöjä sekä yhteiskunnallisia yrittäjiä ja yrityksiä.

Tavoitteena on luoda yhteyksiä yhteiskunnallisten yritysten välille, vahvistaa ja jakaa yhteiskunnallisten yritysten johtamisen liittyvää osaamista sekä vahvistaa yhteiskunnallisten yritysten näkyvyyttä sekä tietoisuutta niistä.

 

Arvoliiton logoARVO on yhteiskunnallisten yritysten ja muiden vaikuttavuustoimijoiden aktiivinen verkosto, joka edistää arvopohjaista liiketoimintaa. ARVOn jäsenet ovat kotimaisia, vastuullisia toimijoita, jotka tuottavat yhteiskuntaan monenlaista hyvää.


Diak kehittää yhteiskunnallista yrittäjyyttä Suomessa ja kansainvälisesti

Kotimaisten yhteiskunnallisen yrittäjyyden kehittämishankkeiden lisäksi Diak on mukana useissa kansainvälisissä hankkeissa, joissa muun muassa kehitetään sosiaalisia innovaatioita ja avoimen liiketoiminnan menetelmiä. Tutustu käynnissä olevien hankkeiden tiivistelmiin tässä alla!


Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus

 • Osaamiskeskuksen tavoitteena on tehdä yhteiskunnallinen yrittäminen yleisesti tunnetuksi ja varteenotettavaksi vaihtoehdoksi työpaikkojen ja hyvinvoinnin luomisessa. Diakin tehtävänä on korkeakouluverkoston kokoaminen yhteiskunnallisen yrittäjyyden tutkimuksen ja osaamisen kehittämistä varten.
 • Toteuttajat: Arvo-liitto, Diak, Pellervo, Kuntoutussäätiö, Vates, Silta-Valmennusyhdistys
 • Hankkeen kesto: 10/2021 – 12/2023
 • Rahoittaja: työ- ja elinkeinoministeriö

Yhteiskunnallisten yritysten sosiaaliset innovaatiot

 • Hankkeen tehtävänä on kartoittaa yhteiskunnallisten yritysten lisäämän hyvinvoinnin määrää ja luonnetta sekä yhteiskunnallisia haasteita ja innovaatiotarpeita, joihin yhteiskunnallisilla yrityksillä on erityinen kyky vastata. Hankkeen synnyttämä tieto tukee poliittisia päätöksiä.
 • Toteuttajat: Demos Helsinki, Diak, VTT, Kuntoutussäätiö, Silta-Valmennusyhdistys
 • Hankkeen kesto: 3/2022 – 3/2023
 • Rahoittaja: Valtioneuvosto

OBCD – Open Business for Community Development

 • Hankkeessa selvitetään, kuinka yhteiskunnallinen yrittäjyys voi luoda yhteiskunnallista kehitystä soveltamalla avoimen liiketoiminnan menetelmiä.
 • Toteuttajat: Diak, Silta-Valmennusyhdistys, Business College Helsinki, Patrasin yliopisto, ANKA (Development Agency of Karditsa), Olympic Training and Consulting Ltd, Rooman yliopisto, AGCI, Base3, Predif, Camera Italiana Barcelona, Euclid Network, Valladolidin yliopisto
 • Hankkeen kesto: 6/2022 – 6/2025
 • Rahoittaja: Erasmus+

Multidisiplinary innovation for social change

 • Hankkeessa useat korkeakoulut ja yritykset tekevät yhteistyötä kehittääkseen poikkitieteellisen innovoinnin keinoin korkeakouluopetusta vastaamaan alati muuttuvan yhteiskunnan tarpeita.
 • Toteuttajat: Tallinnan yliopisto, Diak osana laajaa verkostoa eurooppalaisia korkeakouluja
 • Hankkeen kesto: 10/2019 – 10/2023
 • Rahoittaja: Cost/Horizon