Siirry sisältöön

Alueellisesta hyvinvointitiedosta suuntaa päätöksentekoon

Alueiden välisten hyvinvointierojen tasaamiseksi tarvitaan vertailutietoa eri alueiden asukkaiden hyvinvoinnista. Huono-osaisuus Suomessa -karttapalvelun avulla pystyt tarkastelemaan alueiden huono-osaisuustilannetta eri muuttujia hyödyntäen. Sivusto auttaa suuntaamaan palveluita tehokkaammin eri alueiden tarpeiden mukaisesti.

Niin tärkeä indikaattori kuin sairastavuuskerroin onkin, se ei yksin riitä ihmisten huono-osaisuuden ja hyvinvoinnin kuvaamiseen. Maksuton Huono-osaisuus Suomessa -karttapalvelu pureutuukin eriarvoisuuteen useilla inhimillistä huono-osaisuutta mittaavilla muuttujilla, joita ovat esimerkiksi pitkäaikais- tai nuorisotyöttömien osuus, alkoholikuolleisuus, pienituloisuusaste tai itsensä yksinäiseksi kokevien osuus.

Karttapalvelun avulla voi perehtyä myös huono-osaisuuden sosiaalisiin seurauksiin ja toisaalta huono-osaisuuden vähentämisen taloudellisiin vaikutuksiin. Palvelu antaa vertailutietoa alueista postinumero-, kunta-, seutukunta- ja hyvinvointialuekohtaisesti verraten alueita toisiinsa.

Kohdista palveluita tarkoituksenmukaisesti

Huono-osaisuus Suomessa -karttapalvelusta saa kokonaiskuvan siitä, miten hyvinvointierot ovat jakautuneet alueiden välillä ja miten ne ovat muuttuneet 2010-luvulta alkaen.

Sivuston antaman tiedon avulla voit kohdistaa hanketyötä tai palveluita aiempaa selkeämmin ja perustellummin. Mihin kuntien välillä kannattaa esimerkiksi tiivistää yhteistyötä, ja mistä kunnista voisi ammentaa hyviä käytäntöjä?

Mitkä huono-osaisuuden indikaattorit ovat hälyttävällä tasolla sinun kuntasi alueella?

Osamittarit antavat puolestaan tarkempaa tietoa siitä, millaisissa tilanteissa olevia asiakkaita kullakin alueella kannattaisi erityisesti tukea.

Tuen tarpeessa on huomattavia kuntien välisiä ja sisäisiä eroja. Uusi gini-kerroin -toiminto havainnollistaa hyvinvointialueiden sisällä olevia kuntien välisiä eroja.

Kuntakohtaisista tiedoista esimerkiksi aluetoimijat saavat tietoa oman alueensa ongelmakohdista. Postinumeroalueiden huono-osaisuustiedot taas havainnollistavat kuntien sisäisiä eroja.

Tutkimustyökalu paketoituna työvälineeksi

Kartan indikaattorien taustalla on perusteellinen, systemaattinen tutkimus- ja kehitystyö: ne on määritelty sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke Sokran Diakin osatoteutuksessa huono-osaisuuden inhimillisen, sosiaalisen ja taloudellisen ulottuvuuden pohjalta.

Tiedot on laadittu Sotkanet.fi-palvelusta sekä Tilastokeskuksen Paavo-palvelusta löytyvien tilastotietojen pohjalta.

Karttapalvelulle tunnustusta tiedon popularisoimisesta

Karttapalvelu on saanut valtakunnallista huomiota eriarvoisuuden sanansaattajana, joka nostaa huono-osaisten tilanteen puheenaiheeksi. Karttapalvelu sijoittui jaetulle toiselle sijalle Tilastokeskuksen Datamenestyjät-kilpailuissa syksyllä 2021. Lue lisää kilpailusta Hubin sivuilta.

Karttapalvelu mediassa

Etelä-Suomen Sanomat 19.10.2021: ”Karttapalvelu kertoo vaikean tilanteen: huono-osaisuus on Päijät-Hämeessä vakava ongelma hätkähdyttävän monella mittarilla”

Yle 14.5.2021: ”Pikkuinen Harjavalta pursuaa teollista elinvoimaa mutta on täynnä huono-osaisia – kaupungin johto ratkoo nyt outoa tilannetta”Ylen aamu 20.4.2021: ”Hyvinvoinnin alueelliset erot”Satakunnan kansa 16.3.2021: ”Satakuntalaiset ovat Suomen ykkösiä terveyshuolissaan – huono-osaisuuden kuntavertailussa Harjavalta on maan kyseenalaista kärkeä”

Turun Sanomat 8.2.2021: ”Varsinais-Suomi on huono-osaisuudessa keskikastia – suomalaisista lähes miljoona köyhyys- ja syrjäytymisriskissä jo ennen koronaa”

Aamuposti 13.2.2021: ”Huono-osaisuutta mittaavat tilastot kertovat rajua kieltä – huono-osaisuutta on kolmannes enemmän Hyvinkäällä ja Riihimäellä maan keskitasoon verrattuna”

Vaikutuitko?

Siirry palveluun!

Lue lisää palvelusta ja katso ohjeet sen käyttöön Diakin verkkosivuilta.

Kysy lisää karttapalvelun hyödyntämisestä:

Joakim Zitting
p. 050 356 9918, joakim.zitting@diak.fi

Sakari Kainulainen
p. 040 869 6018, sakari.kainulainen@diak.fi

Huono-osaisuus Suomessa -karttasivusto on osa Tutkitun tiedon teemavuoden ohjelmaa.