Siirry sisältöön

Ajankohtaista

Palvelujärjestelmä toimii parhaiten asiakkaan ehdoilla

Palveluintegraation muotoilu on tutkittuun tietoon ja käytännön tarpeisiin pohjautuva valmennus, joka auttaa asiakaslähtöisen ja toimivan palvelujärjestelmän rakentamisessa. Rikosseuraamislaitoksen SikSak-projektissa valmennusta hyödynnettiin tehokkaiden palvelupolkujen kokoamisessa sakko- ja lyhytaikaisvangeille.

Webinaari: Näin käytät ilmaista Zekki-digipalvelua työssä nuorten kanssa

Miten nuorten kanssa työskentelevät ammattilaiset voivat hyödyntää Zekkiä? Maksuton Zekki on itsearviointiin perustuva digipalvelu, joka antaa nuorelle kokonaisarvion hänen elämäntilanteestaan sekä tarvittaessa suosituksia palveluista. DiakHub järjestää ke 19.5. klo 9–10 webinaarin, johon kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita kuulemaan Zekki-palvelun mahdollisuuksista työssä nuorten kanssa.

Nuorten Zekki-digipalvelu laajenee Etelä-Karjalaan ja Kymenlaaksoon

Zekki ohjaa jatkossa nuoria valtakunnallisten palvelujen lisäksi myös matalan kynnyksen lähipalveluihin kahden maakunnan alueella. Perhepalvelujen ylilääkäri Kaisa Kivistö Eksotesta pitää tärkeänä, että Zekki pohjautuu tutkittuun tietoon ja asiantuntijanäkemyksiin.

Nuorten hyvinvointi rakentuu arjen sujumiselle

3X10D®-elämäntilannemittari antaa kokonaisvaltaisen kuvan nuoren tilanteesta hänen itsensä kertomana. Nuoren täytettyä kyselyn ammattilainen voi kartoittaa huolia herättävät elämän osa-alueet ja sen lisäksi selviää, missä piilevät nuoren voimavarat.

DiakHubin asiantuntijat ja palvelut esillä mediassa

Viime viikkoina DiakHubin asiantuntemus on saanut mediahuomiota. Huono-osaisuus Suomessa -karttapalvelu, eriarvoisuus ja nuorten tarvitsema tuki ovat puhuttaneet Ylen eri medioissa.

Pienet askeleet asiakkaan polulla näkyviin palvelujärjestelmässä

Ensisijaisten hyvinvointimuutosten arviointi tekee näkyviksi ne edistysaskeleet, joita tarvitaan ennen kuin hyvinvoinnissa tapahtuu suuria harppauksia. Kun asiakkaan tilanteen koheneminen ei jää huomaamatta, voidaan palveluita ja moniammatillista yhteistyötä kohdentaa paremmin.

Ikävät asiat pitää nostaa pöydälle ratkaisujen löytämiseksi

Huono-osaisuus Suomessa -karttapalvelu pureutuu eriarvoisuuteen useilla huono-osaisuutta mittaavilla tekijöillä, joita ovat esimerkiksi pitkäaikais- tai nuorisotyöttömien osuus, väkivaltarikoksien määrä tai pienituloisuusaste. Karttapalvelussa on mahdollista vertailla maakuntia, seutukuntia ja kuntia. Alueellinen tilanne on suhteutettu koko maan keskiarvoon, eli karttapalvelu kertoo kuinka paljon enemmän tai vähemmän esimerkiksi huostaanottoja tietyllä alueella on verrattuna koko Suomeen.

Kutsu: Opi käyttämään suomalaisten hyvinvoinnin jakaantumista havainnollistavaa karttapalvelua

Millaista tietoa eri alueiden hyvinvoinnin jakaantumisesta on saatavilla? Miten tietoa voi hyödyntää päätöksenteon tai esimerkiksi alueellisen median tiedontuotannon tukena? Diakonia-ammattikorkeakoulu kutsuu päättäjät, paikallistoimittajat, viranhaltijat, hanketoimijat, palveluiden kehittäjät, opettajat, opiskelijat ja kaikki hyvinvoinnin jakaantumisesta kiinnostuneet webinaariin tiistaina 20.4. klo 13–14.30 kuulemaan Huono-osaisuus Suomessa -karttapalvelusta, joka tuottaa tutkittua tietoa eri kuntien, seutukuntien ja maakuntien huono-osaisuudesta.

Turun Seudun Nuorisoasunnot kehittää nuorten asumispalveluita DiakHubin työkaluilla

Turun Seudun Nuorisoasunnot ry käyttää DiakHubin työkaluja, 3X10D-elämäntilannemittaria ja Zekkiä, työkaluna nuorten asumisen onnistumisen tukemiseen. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on lisätä itsenäistymisvaiheessa olevien nuorten mahdollisuuksia asumisen onnistumiseen ja edistää nuorten omaehtoista toimintaa elinolosuhteidensa kohentamiseksi. Heidän mukaansa työkaluista hyötyvät ammattilaiset, jotka kohtaavat nuoria, joiden on vaikea sanoittaa tai hahmottaa omaa elämäntilannettaan, heikkouksiaan ja vahvuuksiaan.

DiakHubin asiantuntijat esittelyssä: Anne Määttä

Valtiotieteiden tohtori, sosionomi amk Anne Määttä hyödyntää palvelujärjestelmän kehittämistyössä omaa käytännön kokemustaan sosiaalialalta.