Siirry sisältöön

Uusi mittari auttaa arvioimaan nuorten osallisuuden ja vaikuttamisen kokemuksia

Erilaisia yhteen tuotuja ja päällekkäin asetettuja käsiä
DiakHubin juttusarja esittelee kehittäviä kumppaneitamme. Diakonissalaitoksen Vamoksen johtaja Terhi Laine ja Punaisen Ristin Nuorten turvatalotoiminnan johtaja Leena Suurpää ovat kehittäneet uutta nuorten osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksia kartoittavaa 3X10D-OsVa-mittaria yhdessä DiakHubin asiantuntijoiden kanssa.

Uuden 3X10D-OsVa-mittarin kehitystyö on loppusuoralla. DiakHubin asiantuntijat Reija Paananen ja Sakari Kainulainen ovat työstäneet nuorten osallisuuden ja vaikuttamisen mahdollisuuksia kartoittavaa mittaria yhteistyössä Diakonissalaitoksen ja Suomen Punaisen Ristin turvatalojen kanssa.

− Osallisuuden mittareita on muitakin, mutta erityisesti työn ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille tarvitaan tarkempaa arviointimittaria paitsi osallisuuden myös vaikuttamismahdollisuuksien näkökulmasta, Diakonissalaitoksen Vamoksen johtaja Terhi Laine sanoo.

Yhteiskehittämisen taustalla oli nuorten kanssa tehtävän työn arjesta noussut havainto, että nuorten osallisuutta tulisi arvioida ja seurata aiempaa johdonmukaisemmin. Mittarin osallisuutta, toimijuutta ja vaikuttamista mittaavaa osiota lähdettiin rakentamaan Diakin Ensisijaisten hyvinvointimuutosten arviointi -työkalun pohjalta. Mukaan haluttiin yksilötason lisäksi myös lähiyhteisöjen ja yhteiskunnan tasot.

3X10D-OsVa-mittarin kehittäminen on osoittanut, että yhteiskehittäminen ei ole hidasta, byrokraattista ja raskasta, vaan se voi inspiroida ja viedä eteenpäin, Punaisen Ristin turvatalotoiminnan johtaja Leena Suurpää sanoo.

Tutkimuksissa näkyy, miten nuorten sosioekonominen hyvinvointi, koulutus ja urapolut eriytyvät. Sama kehitys näkyy myös osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksissa. Myös ne kasaantuvat nuorille, joilla on asiat hyvin.

− Tämä asia on olennaista tehdä näkyväksi ja ryhtyä kerätyn tiedon pohjalta konkreettisiin tekoihin, Punaisen Ristin Nuorten turvatalotoiminnan johtaja Leena Suurpää sanoo.

Testikierros auttoi kehittämään mittaria eteenpäin

Osva3X10D-mittaria on testattu ensimmäisen kerran syksyllä 2021 ja uudestaan keväällä 2022. Nuoret olivat itsestään selvästi mukana testaamassa mittarin ensimmäistä versiota.

− Mittari ei saa tuoda häpeää ja tunnetta epäonnistumisesta, vaan mieluummin sen tulisi herättää kiinnostus vaikuttamiseen. On tärkeää rakentaa mittarit sensitiivisesti, jotta niiden kautta voidaan kohdata nuori inhimillisellä tavalla, Suurpää sanoo.

Tärkeä havainto ensimmäiseltä testikierrokselta oli nuorten havainto ja kysymys, mikä on yhteiskunnan ja sen erilaisten toimijoiden valmius ja kyky nähdä nuoret toimijoina riippumatta heidän taustastaan ja äänestä, jota he käyttävät.

− Ei kukaan voi toimia yhteiskunnassa, joka hylkii. Luottamuksellinen yhteiskunnallinen vuorovaikutus ei pohjaa nuorten pikakuulemiseen tai -kohtaamiseen vaan sitoutuneeseen dialogiin eri ikäisten ja eri asemassa olevien välillä, Suurpää sanoo.

− Palvelujärjestelmä ja hyvinvointipalvelut voivat olla nuorille torjuvia ja epäluottamusta herättäviä. Nuoret kokevat ohitetuksi tulemista ja että heitä ei kuulla. Nämä kokemukset kasaantuvat erityisesti työn ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille, Laine sanoo.

Mittarilla saadaan lisää ymmärrystä nuorten näkemyksistä

Nuorisotutkijat ovat havainneet, että nuorten osallistumista ja vaikuttamista käsitellään aikuislähtöisesti. Osallistumiseen ja vaikuttamiseen liittyvät rakenteet otetaan usein aika valmiina ja annettuina.

− Haluamme syventää ymmärrystä siitä, miten nuoret itse näkevät osallistumisen. Silloin voidaan kehittää vaikuttamisen tapoja, jotka nuoret kokevat mielekkäiksi. Omaan elämänkulkuun, lähiyhteisöihin ja yhteiskuntaan tulisi jokaisella mahdollista osallistua voimavaroista riippumatta, Suurpää pohtii.

Nuorten kanssa tehtävän työn arjessa käytettävien mittareiden etu on myös se, että niiden kautta saadaan esiin hiljaisia signaaleita, joita ei välttämättä vielä ole tavoitettu tutkimuksessa.

− Tarvitsemme tietoa ja hiljaisia signaaleja nopeista liikkeistä, joita nuorten keskuudessa on. Mitä paremmin saamme tietoa, sitä paremmin osaamme toimia ja kehittää omaa toimintaamme, Laine sanoo.


Itsenäistymisen tukea nuorille aikuisille

Eteenpäin – Itsenäistymisen tukea digitaalisesti kasvukeskuksiin -hanke tukee nuoria aikuisia, joilla on vahva itsenäistymisen tuen tarve, haasteita itsenäisessä asumisessa tai akuutti asunnottomuuden uhka.

Hankkeen tavoitteena on kehittää nuorten 18–25-vuotiaiden aikuisten itsenäistymisen tuen valtakunnallinen malli vuosien 2021–2023 aikana.

Kehittämisessä hyödynnetään Punaisen Ristin Nuorten turvatalojen kokemusta itsenäistyvien nuorien tukemisesta ja Diakonissalaitoksen Vamoksen osaamista nuorten intensiivisestä yksilö- ja ryhmävalmennuksesta.

Hanke toimii Helsingin, Espoon, Vantaan, Turun, Jyväskylän, Seinäjoen ja Rovaniemen alueella ja sitä rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.


 

3X10D-OsVA-mittari

  • mittaa nuorten hyvinvointia, osallisuutta ja vaikuttamisen mahdollisuuksia
  • pohjautuu Diakissa kehitettyyn Ensisijaisten hyvinvointimuutosten arviointi -työkalun tausta-ajatuksiin sekä muihin osallisuusmittareihin
  • sopii kaikille nuorten kanssa työskenteleville
  • ottaa systemaattisesti nuoren ja hänen tilanteensa huomioon kokonaisuutena ja toimii keskustelun avaajana.  Samalla arvioidaan nuorta tukevan toiminnan laatua ja aikaansaatuja hyvinvointivaikutuksia.
  • valmistuu ja voidaan ottaa laajemmin käyttöön syksyllä 2022. Diakin mittarit ovat vapaasti käytettävissä.
  • on osa 3X10D-tuoteperhettä

Lisätietoja 3X10D-OsVA-mittarista antaa projektipäällikkö Reija Paananen, reija.paananen@diak.fi,  puh. 040 508 4294