Siirry sisältöön

Soitessa selkeytetään palvelupolkua valmennuksen avulla

Iiris Jurvansuu
DiakHubin juttusarja esittelee kehittäviä kumppaneitamme. Kehittämispäällikkö Iiris Jurvansuu Soitesta kertoo, millaista yhteistyötä sosiaali- ja terveyspalveluja tuottava kuntayhtymä on tehnyt DiakHubin kanssa sote-palveluiden kehittämisessä.

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite perustettiin vastaamaan sote-uudistuksen tarpeisiin vuonna 2017. Alkukankeuden jälkeen moni asia on lähtenyt rullaamaan ja esimerkiksi julkisten palveluiden kustannuksia on saatu painettua alaspäin päällekkäistä työtä karsimalla.

Soitessa on kuitenkin tunnistettu yksi keskeinen kehityskohta, johon vastaus löytyi DiakHubin palveluintegraation muotoilu -valmennuksesta.

– Se oli jotain, mille meillä oli selkeä tarve. Halusimme saada paljon palveluita tarvitsevien asiakkaiden palvelupolun kuntoon, kertoo kehittämispäällikkö Iiris Jurvansuu Soitesta.

Valmennuksella luotiin yhteinen kuva nykytilasta

Palveluintegraation muotoilu -valmennus on kerännyt Soitessa laajasti kiitosta siitä, että työskentely oli intensiivistä ja tuloksekasta. Ennen valmennusta Soitessa oli mietitty tarkasti, että työskentelyssä on mukana kaikkien keskeisten alojen edustajat.

– Kaikki uskalsivat sanoa sen, mikä eri palvelualojen kannalta on tärkeää. Lopputuloksena meille muotoutui yhteinen kuva nykytilanteesta, Jurvansuu jatkaa.

Soiten pitkän aikavälin tavoitteena on luoda yhteinen toimintapa tilanteeseen, jossa useampia palveluita tarvitseva asiakas tulee asioimaan mihin tahansa Soiten alaiseen palveluun. Tulevaisuudessa kellä tahansa sote-alan työntekijällä on valmius tunnistaa monipalveluasiakas sekä tarjota hänelle asiakaslähtöisesti tarvittavia palveluita.

Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan palveluintegraation muotoilussa syntyneen tilannekuvan pohjalta kehittämissuunnitelma. Jotta palveluprosessi toimisi mutkattomasti tulevaisuudessa, tulee esimerkiksi kirjaaminen ja yhteydenotot tehdä samalla tavalla kaikissa yksiköissä.

Työelämälähtöisyys opinnoissa on tervetullutta

Diakissa alkoi viime syksynä monialaisen ja yhteensovittavan johtamisen YAMK-tutkinto, joka toteutetaan tiiviissä yhteistyössä työelämän kumppaneiden kanssa. Soite on yksi mukana olevista työelämäkumppaneista.

– Tämä koulutus oli sellainen, josta meillä todettiin heti, että tuonnehan pitäisi melkein itse hakea, Jurvansuu naurahtaa.

Monialaisen johtamisen osaamiselle on kysyntää työelämässä, sillä monien asiakkaiden tilanteet leikkaavat useita hallinnon aloja. Sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymässä nähdään laaja-alainen yhteistyö opiskelijoiden kanssa muutenkin antoisana.

– Opiskelijoilta saamme tietoa alan uusimmista tuulista, ja lisäksi opinnäytetyöt ovat mahdollisuus saada tutkimustietoa omasta toiminnastamme, Jurvansuu kertoo.

Jurvansuun mukaan työelämässä on kysyntää erityisesti helposti toteutettaville seurantatutkimuksille, joita voidaan hyödyntää esimerkiksi erilaisten kehittämisprojektien tulosten arvioinnissa. Siksi työelämälähtöinen koulutus ja opinnäytetyöskentely otetaankin kentällä vastaan avosylin.


Lue lisää palveluintegraatiomuotoilusta: