Siirry sisältöön

Elämäntilannemittarin avulla luodaan lapsilähtöisyyttä ja monialaisuutta lastensuojeluun

Viisi Monni-hankkeen tiimin jäsentä seisoo esittelyständin takana
DiakHubin uusi juttusarja esittelee kehittäviä kumppaneitamme. Projektipäällikkö Kristiina Ruuskanen MONNI-hankkeesta kertoo, miten 3X10D®-lastensuojelumittari on solahtanut osaksi monialaista yhteistyötä lastensuojelussa parantavaa hanketta.

Kristiina Ruuskanen työskentelee projektipäällikkönä MONNI-hankkeessa, jossa kehitetään moniammatillista yhteistyötä lastensuojelussa.

– Tärkein tavoitteemme on, että lastensuojelun tai jälkihuollon asiakkaana oleva lapsi tai nuori saa monialaista apua sitä tarvitessaan, kertoo Ruuskanen.

Lisäksi hankkeessa halutaan lisätä lastensuojelussa kokemusasiantuntijuuden eli lapsen tai nuoren näkökulman painoarvoa. Tässä tehtävässä avuksi on DiakHubissa kehitetty 3X10D®-lastensuojelumittari, joka on sovellettu yhdistelmä 3X10D®-elämäntilannemittarista ja ensisijaisten hyvinvointimuutosten arvioinnista.

3X10®-lastensuojelumittari mahdollistaa lastensuojelun asiakkaan elämäntilanteen arvioinnin, minkä lisäksi selviää se, tunteeko lapsi tai nuori tulleensa kuulluksi lastensuojelun palveluissa. Kokeeko nuori, että hänen mielipiteellään on vaikutusta häntä koskevissa päätöksissä?

Ruuskasella on pitkä työkokemus myös lastensuojelun kenttätehtävistä lasten ja nuorten parista. Valitettavasti ei ole harvinaista, että nuori kokee oman äänensä hukkuvan viranomaistoiminnassa.

– Lasten ja nuorten kokemusasiantuntijuus on haluttu ottaa ykkösprioriteetiksi hankkeessamme, Ruuskanen jatkaa.

Lasten ja nuorten kuuleminen lastensuojelun asiakkaina on nostettu yhdeksi painopisteeksi myös valtion Tulevaisuuden sotekeskus -hankkeissa.

Mittaamalla lapsilähtöisyyttä lastensuojeluun

3X10D®-lastensuojelumittaria levitetään MONNI-hankkeessa Etelä-Pohjanmaan, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan alueelle. Hanke järjestää esittelytilaisuuksia, joista niin julkisen kuin yksityisen puolen toimijat voivat saada tietoa mittarin hyödyistä lastensuojelutyössä.

– Mittari on se osa työtämme, joka eniten tulee näkymään lastensuojelun kenttätyössä jo hankeaikana, Ruuskanen sanoo.

Yksi keskeinen pilari hankkeessa on lastensuojelun yhteistyökumppanien, esimerkiksi koulun tai terveydenhuollon ammattilaisten, kouluttaminen systeemisestä ajattelusta. Siinä lapsi tai nuori nähdään keskeisenä toimijana, jonka ympärillä eri ammattilaiset ja lähipiiri toimivat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa.

Ongelmien juurisyiden löytämiseksi kaikkien lapsen kanssa työskentelevien ammattilaisten tulee ymmärtää oma roolinsa lapsen elämässä ja tehdä yhteistyötä muiden ammattilaisten kanssa.

– Me emme voi tehdä muiden puolesta, mutta me voimme kylvää siemeniä, joista pysyvät tulokset lähtevät kasvamaan, summaa Ruuskanen MONNI-hankkeen toiminta-ajatusta.

Etelä-Pohjanmaalla onkin nyt menossa kokeilu, jossa laitoshoidossa asuvien lasten ja nuorten ympärille rakennetaan oma tiimi heidän sosiaalityöntekijästään, sijaishuoltoyksikön työntekijästä sekä lasten- tai nuorisopsykiatrian työntekijästä. Tulevaisuudessa 3X10D®-lastensuojelumittari voi kenties tukea eri ammattilaisten yhteistä tekemistä, sillä sen avulla ammattilaiset voivat jakaa tilannekuvan lapsen elämäntilanteesta ja kokemuksesta lastensuojelusta.


Lue lisää DiakHubin mittareista lastensuojelun ja nuorisotyön apuvälineinä: