Siirry sisältöön

Yhteiskunnalliset yritykset ratkovat monimutkaisia ongelmia

Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus aloitti toimintansa viime vuonna. Kysyimme projektipäällikkö Harri Kostilaiselta, mihin yhteiskunnallisia yrityksiä tarvitaan, ja miten koko yhteiskunta voi hyötyä niistä?

DiakHub on mukana viime vuonna perustetussa yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksessa, jonka visiona on levittää laajalti tutkittua tietoa ja osaamista yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä.

– Yhteiskunnallinen yrittäjyys tulisi tunnistaa ratkaisukeinona ja sille pitäisi luoda tilaa yhteiskunnassa, sanoo projektipäällikkö Harri Kostilainen.

Yhteiskunnalliset yritykset ratkaisevat sosiaalisia ongelmia liiketoiminnan keinoin. Erona esimerkiksi järjestöjen tekemään työhön on se, että toiminta ei perustu yhteiskunnan tukiin tai avustuksiin.

– Julkinen sektori ja perinteinen yrittäjyys eivät ole pystyneet tuomaan ratkaisuja niihin ongelmiin, joihin yhteiskunnalliset yritykset pystyvät pureutumaan, Kostilainen sanoo.

Suomessa on tällä hetkellä arviolta 1700 yhteiskunnallista yritystä. Valtaosa yhteiskunnallista yrityksistä toimii sosiaali- ja terveysaloilla sekä työllisyyspalveluissa. Tällä hetkellä kasvava ala on ympäristöön liittyviä haasteita ratkovat yhteiskunnalliset yritykset.

– Osaamiskeskus on tärkeä steppi yhteiskunnallisen yrittäjyyden toimintaedellytyksien eteenpäin viemiseksi, jatkaa Kostilainen.

DiakHub vastaa osaamiskeskuksessa erityisesti tutkimusosaamisesta

Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen takana on laaja verkosto alan osaajia. DiakHub vastaa osaamiskeskuksessa erityisesti yhteiskunnallisten yritysten tutkimuksesta ja innovaatioista. Työn alla on esimerkiksi tiekartta yhteiskunnallisten yritysten tutkimuksesta vuosille 2022–2030.

– Yhteiskunnallinen liiketoiminta on kasvava ja kehittyvä ala, minkä vuoksi tutkimusta ilmiöstä tarvitaan, kertoo Kostilainen.

Diakonia-ammattikorkeakoulussa on vahvaa osaamista aiheesta, sillä Diak on edistänyt yhteiskunnallista yrittäjyyttä jo vuodesta 2006 saakka. Tuona aikana kiinnostus yhteiskunnallista yritystoimintaa kohtaan on kasvanut ja alan kansainväliset verkostot ovat laajentuneet huimasti.

Suomessa hyviä kokemuksia yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä on erityisesti työllisyyden haasteiden ratkaisemisessa. Suomalaisilla työmarkkinoilla on poissulkevia piirteitä, minkä vuoksi maassamme on joukko ihmisiä, joiden on vaikeaa päästä kiinni työn syrjään.

Yhteiskunnallisen yritystoiminnan kautta on onnistuttu esimerkiksi palauttamaan pitkäaikaistyöttömien työkykyä sekä työllistämään osatyökykyisiä eli ihmisiä, jotka esimerkiksi fyysisen vamman tai sairauden vuoksi eivät pysty työskentelemään täysiaikaisesti.

– Parhaimmillaan yhteiskunnalliset yritykset luovat työpaikkoja ja kaikille mahdollisuuksia osallistua työelämään, sanoo Kostilainen.


Lue lisää Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksesta:

Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen takana olevaa verkostoa luotsaa Yhteiskunnallisten yritysten liitto Arvo ry ja sen jäseniä ovat Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy, Kuntoutussäätiö sr, Osuustoimintakeskus Pellervo ry, Silta-valmennusyhdistys ry ja Vates-säätiö sr.