Siirry sisältöön

Opiskelijat tärkeässä roolissa DiakHubissa – työelämälähtöiset opinnäytetyöt kehittävät rikosseuraamusalaa

Joukko ihmisiä tekee ryhmätyötä tietokoneiden äärellä keskustellen.
DiakHub on tehnyt pitkään yhteistyötä Rikosseuraamuslaitoksen SikSak-projektin kanssa. Viime syksynä myös Diakin opiskelijat tulivat osaksi yhteistyötä, kun seitsemän opiskelijan ryhmä keräsi työelämäkumppanille tietoa hankkeen tuloksista ja teki samalla opinnäytetyönsä aineiston pohjalta.

Rikosseuraamuslaitoksen SikSak-projektissa kehitettiin Uudenmaan kuntien palveluntarjoajien yhteistyötä lyhytaikais- ja sakkovankien palveluiden järjestämisessä niin, että asiakkaat löytäisivät palveluiden pariin ja järjestelmä toimisi asiakaslähtöisesti.  

SikSak-projekti oli loppumassa vuonna 2020, kun Diakista kysyttiin opiskelijoiden apua haastatteluaineiston kokoamisessa hankkeen tuloksien selvittämiseksi. Lopulta seitsemän sosiaalialan YAMK-opiskelijaa ryhtyi yhteistyöhön projektin kanssa. He hyödynsivät aineistoa opinnäytetöissään, jotka kuitenkin käsittelivät kaikki eri kysymyksiä.  

Erikoista ei ollut pelkästään se, että koko ryhmä hyödynsi samaa aineistoa, vaan lisäksi opiskelijoiden piti siis aloittaa opinnäytetyö käänteisessä järjestyksessä aineiston keruulla. 

– Se edellytti kykyä heittäytyä, olla oma-aloitteinen ja tavoitteellinen, kertoo ryhmää ohjannut palvelujärjestelmäkehityksen erityisasiantuntija Anne Määttä.  

Työskentelyssä auttoi koko ryhmän asiantuntemus  

YAMK-opiskelijat Kaisa Tölli ja Hanne Johansson tekivät opinnäytetyönsä ryhmässä, joka osallistui yhteistyöhön SikSak-projektin kanssa.

– Etuna oli työskentelyn aloittaminen jo opintojen varhaisessa vaiheessa, ja siksi myös opinnäytetyön prosessin eteneminen sujuvalla aikataululla, he kertovat.  

Tölli työskentelee sosiaaliohjaajana sosiaalisen kuntoutuksen yksikössä Vantaalla ja Johansson Nurmijärven kunnan työllisyyskoordinaattorina. He opiskelevat osallisuuden edistämisen ja sosiaalisen kuntoutuksen ylempää AMK-tutkintoa. 

– Tutkimme opinnäytetyössämme, miten yhteistyö toteutui kuntien ja Rikosseuraamuslaitoksen työntekijöiden välillä SikSak-projektin pilotissa. 

Rikosseuraamusala ei ollut kummallekaan entuudestaan tuttu. Toisaalta itselle tuntemattoman aiheen parissa työskentely mahdollisti aiheen tarkastelun uusin silmin.  

Koska alkuperäinen haastatteluaineisto kerättiin sekä Rikosseuraamuslaitoksen että opiskelijoiden toiveiden ja tarpeiden pohjalta, sitä kertyi valtavasti. Työläin vaihe opinnäytetyössä olikin opiskelijoiden mukaan aineiston analyysi.  

– Analyysivaiheeseen on hyvä varata aikaa riittävästi, vinkkaavat Tölli ja Johansson. 

Ryhmän hedelmällisiä keskusteluja kiittelivät sekä opiskelijat että ohjaajat. Jokainen opinnäytetyö muodostui omanlaisekseen, vaikka aineisto oli sama. Ryhmän osaaminen ja aiheeseen perehtyminen myös kumuloituivat, kun kaikki tunsivat aineiston hyvin ja työskentelivät saman aihepiirin parissa.  

Opiskelijoilta kiitosta vahvasta työelämälähtöisyydestä 

Diakin ja Rikosseuraamuslaitoksen yhteistyö SikSak-projektin tiimoilta alkoi jo aiemmin, kun Anne Määttä kollegoineen järjesti sakko- ja lyhytaikaisvankien kanssa työskenteleville palveluntarjoajille valmennusta toimivien palvelupolkujen luomiseksi.  

Osittain siksi mahdollisuus opiskelijayhteistyöhön avautui, ja siihen tartuttiin Diakissa mielenkiinnolla. Vaikka opinnäytetyöt ovat vielä valmistumassa, kokeilu erilaisesta opinnäytetyöprosessista vaikuttaa onnistuneelta.

– Opiskelijat ovat pitäneet vahvaa työelämälähtöisyyttä hienona mahdollisuutena, sanoo Määttä.  

Kun opinnäytetöitä tehdään oikean kehittämisprojektin kehyksessä, tehty työ hyödyttää myös työelämäkumppaneita. Koko ryhmän työskentely saman aineiston äärellä luo hyödyllistä synergiaa.  

Myös Tölli ja Johansson ovat tyytyväisiä ja suosittelevat muita opiskelijoita tarttumaan rohkeasti vastaavanlaisiin tilaisuuksiin:  

– Yhteistyössä mahdollistuu osaamisen ja kokemuksen jakaminen opiskelijoiden sekä työelämän kumppanien välillä.   


Haluaisitko tehdä yhteistyötä DiakHubin ja Diakin opiskelijoiden kanssa?  

DiakHub työskentelee parhaillaan verkostoyhteistyön syventämiseksi työelämän, opetuksen, opiskelijoiden ja asiantuntijoiden välillä.

Tällä hetkellä työelämäkumppanien opinnäytetyöaiheita tarjotaan erityisesti monialaisen ja yhteensovittavan johtamisen YAMK-tutkinnon opiskelijoille. Yhteistyö mahdollistaa sosiaali- ja terveysalan sekä työllisyyden ongelmien ratkaisusta kiinnostuneiden opiskelijoiden osallistumisen konkreettiseen kehitystyöhön.

Opiskelijat saavat tukea opinnäytetyön tekemiseen sekä opettajilta että DiakHubin asiantuntijoilta.

Ota yhteyttä, niin keskustellaan yhteistyön mahdollisuuksista!