Siirry sisältöön

Kutsu: Opi käyttämään suomalaisten hyvinvoinnin jakaantumista havainnollistavaa karttapalvelua

Millaista tietoa eri alueiden hyvinvoinnin jakaantumisesta on saatavilla? Miten tietoa voi hyödyntää päätöksenteon tai esimerkiksi alueellisen median tiedontuotannon tukena? Diakonia-ammattikorkeakoulu kutsuu päättäjät, paikallistoimittajat, viranhaltijat, hanketoimijat, palveluiden kehittäjät, opettajat, opiskelijat ja kaikki hyvinvoinnin jakaantumisesta kiinnostuneet webinaariin tiistaina 20.4. klo 13–14.30 kuulemaan Huono-osaisuus Suomessa -karttapalvelusta, joka tuottaa tutkittua tietoa eri kuntien, seutukuntien ja maakuntien huono-osaisuudesta.

Huono-osaisuus Suomessa -karttapalvelu tarjoaa vertailutietoa alueiden huono-osaisuustilanteesta maan keskitasoon verrattuna sekä tilanteen muutoksista 2010-luvulla. Palvelun avulla saadaan tietoa, millä alueilla on merkittäviä hyvinvointivajeita. Alueita on mahdollista vertailla kuntien, seutukuntien ja maakuntien tasolla.

– Eri alueet näyttävät profiloituvan huono-osaisuudessa eri tavoin. Pohjois-Savossa korostuu esimerkiksi mielenterveysongelmat ja lastensuojelun tarve, Pohjois-Karjalassa pienituloisuus ja työttömyys, ja Uudellamaalla, Kymenlaaksossa sekä Päijät-Hämeessä on muuhun maahan verrattuna keskitasoa paljon enemmän koulutuksen ulkopuolelle jääneitä nuoria, kertoo tutkija Joakim Zitting Diakista.

Sokra-hankkeen Diakin osatoteutuksen järjestämä koulutustilaisuus 20.4. kello 13.00–14.30 on avoin kaikille eriarvoistumisesta kiinnostuneille. Teams-alustalla toteutettavaa tilaisuutta vetävät tutkijat Joakim Zitting ja Liisa Kytölä Diakista.

Tilaisuudessa käsitellään muun muassa seuraavia aiheita:

  • Huono-osaisuus Suomessa -karttasivuston käyttö ja hyödyntäminen.
  • Mitä huono-osaisuus on, ja miksi siihen pitää kiinnittää huomiota?
  • Karttasivuston hyödyt esimerkiksi alueellisen päätöksenteon ja palveluiden kohdentamisen tukena.

Tilaisuuteen osallistujat voivat etukäteen tutustua karttasivustoon ja esittää ennakkokysymyksiä karttasivuston aiheista ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittautumislomakkeella voit myös kertoa, jos olet jo hyödyntänyt karttasivustoa jossain yhteydessä.

Huono-osaisuus Suomessa -karttapalvelun käyttö on maksutonta, ja se on kehitetty Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke – Sokran Diakin osahankkeessa. Sokra-koordinaatiota rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Karttapalvelua hyödynnetään myös DiakHubissa.

>> Ilmoittautumiset tapahtumaan 18.4. mennessä 

>> Lue lisää Huono-osaisuus Suomessa -karttapalvelusta Diakin sivuilta

Lisätietoa:

Joakim Zitting, tutkija, joakim.zitting@diak.fi, p. 050 356 9918