Siirry sisältöön

DiakHubin asiantuntijat esittelyssä: Reija Paananen

Filosofian tohtori, sosiaalilääketieteen dosentti Reija Paananen on työskennellyt jo 15 vuotta nuorten hyvinvoinnin parissa.

Kuvassa Reija PaananenTutkijana Paananen on kehittänyt muun muassa työvälineitä, joilla voidaan ehkäistä nuorten syrjäytymistä, huono-osaisuutta ja eriarvoisuutta. Tällä hetkellä työnkuvaan kuuluu esimerkiksi projektipäällikkönä toimiminen Nuorten digitaaliset tukipolut – 3X10D® -hankkeessa, jossa kehitetään nuorten hyvinvointia vahvistavaa Zekki-digipalvelua.  Lisäksi Paananen työskentelee TKI-asiantuntijana Diakin kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa.

DiakHubissa Paananen kehittää hyvinvoinnin muutoksia mittaavia työkaluja sekä vastaa toiminnan kansainvälistämisestä. Hän on myös mukana suunnittelemassa syksyllä starttaavaa monialaisen ja yhteensovittavan johtamisen YAMK-tutkintoa.

Paananen näkee DiakHubin keinona edistää asiantuntemuksen jakamista ja yhdessä tekemistä:

– Ilkeisiin ongelmiin ei ole helppoja ratkaisuja, mutta yhdistämällä osaamista oikealla tavalla voidaan niiden ratkaisemiseksi keksiä uudenlaisia tapoja.

Paanasen mukaan yhteiskunnan palveluiden tulisi toimia erityisesti nuorten kohdalla asiakaslähtöisemmin. Erityisen tärkeää olisi tarkastella asiakkaan tilannetta kokonaisuutena, eikä vain yksittäisten palveluiden näkökulmasta.

Kun tehdään yhdessä työtä samaan suuntaan, se on yleensä tuloksellisempaa ja vaikuttavampaa, sanoo Paananen.

Vapaa-ajalla Paanasen löytää varmimmin liikkumasta luonnosta yhdessä koiran ja perheen kanssa.

Yhteystiedot:

reija.paananen@diak.fi
p. 040 508 4294
Twitter, LinkedIn