Siirry sisältöön

Monialainen ja yhteensovittava johtaminen -YAMK-koulutus käynnistyy syksyllä 2021

Monialainen ja yhteensovittava johtaminen -koulutusohjelman sisältönä on kehittää opiskelijan osaamista monialaisen yhteistyön ja asiakaslähtöisten palveluiden johtamisessa. Koulutuksesta valmistuneilla on teoreettista ja menetelmällistä osaamista tavoitteellisten palvelupolkujen ja -kokonaisuuksien muotoilemiseksi ja yhteisen työn koordinoimiseksi, kehittämiseksi ja johtamiseksi vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti. 

Koulutus tarjoaa uutta osaamista ja välineitä hallinnonalat ja toimijarajat ylittävän yhteistyön kehittämiseen ja johtamiseen. Asiakaslähtöisen verkostoyhteistyön organisointi, palvelukokonaisuuksien suunnittelu ja yhteiskehittäminen ovat taitoja, jota tarvitaan esimerkiksi tulevaisuuden sotekeskuksissa sekä muissa ympäristöissä, joissa eri toimijoilla on yhteisiä asiakkaita. 

Monialainen ja yhteensovittava johtaminen YAMK-tutkintokoulutus toteutetaan tiiviissä työelämäyhteistyössä. Opiskelijat ratkovat todellisia ja ajankohtaisia organisaatioiden haasteita, verkostoituvat yli organisaatiorajojen, saavat menetelmäosaamista innovoidakseen uusia ratkaisuja yhdessä asiakkaiden, palveluntuottajien ja tilaajien sekä tutkimus- ja kehittämistoimijoiden kanssa.  

Koulutuksen toteuttajat ovat erikoistuneet haavoittuvassa asemassa olevien asiakasryhmien tuen tarpeiden tunnistamiseen 

Tarjoamme menetelmiä ja mittareita 

  • palvelutarpeen arviointiin 
  • palvelujärjestelmän rakenteiden tunnistamiseen 
  • palvelupolkujen ja yhteisen työn muotoiluun sekä 
  • monialaisen ja -toimijaisen yhteistyön tutkimus-, kehittämis- ja johtamisosaamista 

Diakin kehittämiä palveluita ovat muun muassa 

Koulutuksen lisätiedot ja hakuaika

Diakin nettisivuilta löydät lisätietoja koulutuksesta, opetussuunnitelman sekä hakijan ohjeet.

Tule kehittämään tutkintoa kanssamme

Haemme edelleen kumppaneita, joille tarjoamme mahdollisuutta olla mukana tutkinnon toteuttamisessa.  Kumppanit pääsevät kehittämään yhteiskunnan hyvinvointiin liittyvää toimintaa asiantuntijoiden ja alan tulevaisuuden tekijöiden kanssa 

 YAMK-tutkinnon keskeiset sisällöt ovat: 

  • Monialaista tukea tarvitsevien asiakkaiden palveluiden kehittäminen 
  • Monitoimijaisen yhteistyön johtaminen ja kehittäminen 
  • Yhteensovittava johtaminen 
  • Yhteiskehittämisen johtaminen 

Lisätietoja ja yhteydenotot

Anne Määttä , VTT, palvelujärjestelmäkehityksen erityisasiantuntija
puh.
0400 979932, anne.maatta@diak.fi

Arja Koski, FT, THM, lehtori, lukukausivastaava
puh. 040 869 6016, arja.koski@diak.fi